Napomena:Cena aparata koji su na akciji važi samo za gotovinsko plaćanje

Plaćanje čekovima

Prihvatamo plaćanje čekovima građana:

  • Čekovima mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate (prva rata ide odmah, a ostale narednih 5 meseci).
  • Za plaćanje putem čekova ne primenjuje se akcijska cena

 

WEB kredit – za zaposlene i penzionere

ZAPOSLENI:

  • Potrebno je  odštampati zahtev i administrativnu zabranu i  overiti  u preduzeću gde radite (potpis, funkcija i ime ovlašćenog lica, obračunskog radnika i pečat preduzeća),Fotokopiju lične karte (fotokopija obe strane), popunjeni zahtev i overenu administrativnu zabranu poslati na e.mail: strkboss@sezampro.rs

 PENZIONERI: (Ne stariji od 75 godina)

  • Potrebno je poslati na e.mail: bossdespotovac@gmail.com popunjen  Kreditni zahtev za penzionere, fotokopiranu ličnu kartu sa obe strane i ček od penzije (od prvog i drugog dela primanja za poslednji mesec)

WEB Krediti su fleksibilni

  • Krediti u fiksnoj dinarskoj vrednosti
  • Izbor učešća: 0% do 80%
  • Period otplate: 6 do 36 meseci
  • Konkurentna i atraktivna kamatna stopa

 

Masterata

Masteratu možete da koristite bilo kada u našem prodajnom objektu

BOSS u saradnji sa Societe Generale Srbija ima zaključen ugovor o saradnji.

Masteratom plaćate bez ikakvih dodatnih troškova u najviše 6 jednakih mesečnih rata. Broj rata birate vi, bez obzira na visinu potrošene sume.

Na svim ostalim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu, za kupovinu ili plaćanje u iznosu većem od 3.000 dinara, broj rata za odloženo plaćanje je određen unapred, prema visini potrošenog iznosa (od 3 do 6 jednakih mesečnih rata). Za ove kupovine plaća se naknada u iznosu od 5 % od iznosa transakcije, a koja se takođe otplaćuje na rate.

Za iznose manje od 3.000 dinara i za gotovinu nema naknade a primenjuje se revolving mesečna otplata1 u iznosu od 5% ukupne potrošnje (u obračun rate ulazi i kamata od 2,25% mesečno).

Za dodatne informacije pozovite besplatan broj Societe General 0800 34 34 35 ili ih posetite u najbližoj ekspozituri.

Mesečno održavanje kartice 250 dinara, izveštaj Kreditnog biroa 205 dinara, menica 50 dinara, plaćanje roba i usluga u inostranstvu: 1% za revolving otplatu, 5% za otplatu na jednake rate, kamata za revolving otplatu 2,25% mesečno, podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu: 3% od iznosa transakcije, min. 300 dinara, provera stanja na bankomatima Societe Generale Srbija je besplatna kao i podnošenje zahteva.

1 Primer revolving otplate pri iznosu limita kartice 160.000 dinara: maksimalan iznos rate 8.183,45 dinara, minimalan iznos rate 1.000 dinara, NKS na godišnjem nivou 27%, EKS na godišnjem nivou 31,18%, najveći ukupan iznos pri otplati minimalne rate duga po kreditnoj kartici 279.023,04 dinara. Primer obračunat 10.08.2012.